برای رفتن به جزایر ناز محدودیت وجود داره. و اون محدودیت هم جزر و مد آب دریاست. به خاطر موقعیت جزایر ناز، حدود یک ساعت بعد از جزر (پایین رفتن آب) می تونید برید روی جزایر، و حدود یک ساعت قبل از شروع مد باید کم کم به فکر برگشتن باشید. چون اگر برنگردید آب بالا میاد و شما باید تا پایین رفتن مجدد آب دریا صبر کنید. فاصله بین جزر و مد دریا هم حدودا ۶ ساعته. پس شما با این حساب که یک ساعت بعد از جزر می تونید برید و یک ساعت قبل مد باید برگردید، ۴ ساعت وقت دارید که از زیبایی دریا لذت ببرید.

برای اینکه بدونید زمان جزر و مد چجوریه ما یه جدول آماده کردیم که توش زمان “تقریبی” برای هفت روز آینده رو نوشتیم. همینطور گفتیم شاید براتون مهم باشه که زمان طلوع و غروب خورشید و ماه رو هم بدونید. مثلا شاید ذوق عکاسی داشته باشید و بخواید از غروب و طلوع عکس بگیرد. ما سعی می کنیم این جدول رو به روز نگه داریم تا شما راحت باشید.

پس اینجوری شد که شما یک ساعت بعد از پایین رفتن آب (جزر) می تونید برید رو جزایر و یک ساعت قبل از بالا اومدن آب (مد) باید بیاید ساحل. دقت کنید این زمان ها تقریبین و ممکنه چند دقیقه ای خطا داشته باشن.

تاریخروززمان جزر ومدطلوع و غروب خورشید و ماه
۲۳ بهمن‌شنبهمد: ۴:۲۵      و      ۱۶:۴۵

جزر: ۱۰:۱۸    و      ۲۳:۱۲

ط.خ: ۶:۲۴     و        غ.خ: ۱۷:۳۴

غ.م: ۶:۲۸     و        ط.م: ۱۸:۰۴

۲۴ بهمنیک‌شنبهمد: ۵:۰۷      و      ۱۷:۲۴

جزر: ۱۱:۰۲    و      ۲۳:۴۶

ط.خ: ۶:۲۳     و        غ.خ: ۱۷:۳۵

غ.م: ۷:۱۱      و        ط.م:  ۱۹:۰۲

۲۵ بهمندو‌شنبهمد: ۵:۴۶      و      ۱۱:۴۳

جزر: ۱۱:۴۳   و

ط.خ: ۶:۲۲     و        غ.خ: ۱۷:۳۵

غ.م: ۷:۵۱    و        ط.م: ۱۹:۵۸

۲۶ بهمنسه‌شنبهجزر: ۰۰:۲۰   و      ۱۲:۲۲

مد: ۶:۲۴     و      ۱۸:۳۴

ط.خ: ۶:۲۱     و        غ.خ: ۱۷:۳۶

غ.م: ۸:۲۸     و        ط.م: ۲۰:۵۳

۲۷ بهمنچهار‌شنبهجزر: ۰۰:۵۲  و      ۱۳:۰۲

مد: ۷:۰۱     و      ۱۹:۰۷

ط.خ: ۶:۲۱     و        غ.خ: ۱۷:۳۷

غ.م: ۹:۰۵     و        ط.م: ۲۱:۴۶

۲۸ بهمنپنج‌شنبهجزر: ۱:۲۳    و      ۱۳:۴۲

مد: ۷:۳۹     و      ۱۹:۴۰

ط.خ: ۶:۲۰     و        غ.خ: ۱۷:۳۸

غ.م: ۹:۴۱      و        ط.م: ۲۲:۳۸

۲۹ بهمنجمعهجزر: ۱:۵۳    و      ۱۴:۲۷

مد: ۸:۱۹      و      ۲۰:۱۲

ط.خ: ۶:۱۹     و        غ.خ: ۱۷:۳۸

غ.م: ۱۰:۱۷    و        ط.م: ۲۳:۲۹

 

 

 

 

پاسخ دادن